Localitati Buzau
Buzau
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Informatii Buzau

Informaţii generale

Aşezare
În partea central-sudică a României, în nordul Câmpiei Române, în sudul curburii Carpaţilor Orientali, între paralele 44044’ şi 45049’ latitudine nordică şi meridianele 26004’şi 27026’ longitudine estică.

Vecini
La vest: Judeţul Prahova, la est: Judeţul Brăila, la nord-est: Judeţul Vrancea, la sud: Judeţul Ialomiţa, la nord: Judeţele Covasna şi Braşov.

Suprafaţă
6.078 km2 (respectiv 2,5% din suprafaţa ţării).

Populaţie
517.000 locuitori.

Oraşe
Buzău, reşedinţă de judeţ, cu 150.000 locuitori, pe malul drept al râului cu acelaşi nume, la 101 m altitudine, la răspântia „Drumului mare”, face legătura între Muntenia, Moldova şi Transilvania. Alte oraşe: Nehoiu, Pogoanele, Râmnicu Sărat.

Relieful
Este variat şi dispus în trei trepte, care coboară de la nord-vest spre sud-est. Astfel în nord domină înălţimile Munţilor Vrancei (prelungiri) şi Buzăului (cu vf. Penteleu de 1.772 m, şi vf. Lăcăuţi, de 1.777 m), apoi în centru dealurile subcarpatice de curbură (Burduşoaia, Ciolanu-Măgura, Istriţa cu 754 m), şi în sud zona de şes a Câmpiei Romane, cu caracter piemontan şi Câmpia Buzăului (cu 80 m, cu înclinare vestică, pe direcţia nord-vest şi estică, pe direcţia vest-sud), Gherghiţei, Râmnicului.

Clima
Este temperat continentală, diferenţiată în funcţie de relief (predominând crivăţul, în tot cursul anului, din nord-est şi sud-vest, dar şi austrul, de la sud-vest, aducând uscăciune şi căldură vara, temperaturi ridicate iarna, vânturi ce influenţează clima judeţului).

Cursurile de apă
Cuprind Buzăul la vest (traversând Munţii Buzăului), cu afluenţii săi: Bâsca Mare, Bâsca Mică, Bâsca Chiojdului, Bisoca, Slănic, Nişcov şi Râmnic la est, Călmăţui, precum şi lacuri periglaciare şi carstosaline.

Obiective turistice

Munţi
Munţii Buzăului desfăşoară o panoramă cu adevărat fermecătoare: potecile Pentelului te îndeamnă să le cunoşti lumea împietrită, iar gresia Siriului dă impresia unei masivităţi inedite. Unul dintre drumeţii celebrii ai acestor locuri, Alexandru Odobescu, adresa următoarele invitaţii: „vino cu mine până colea în Munţii Buzăului şi poate că vei petrece pe acolo şi tu câteva minute plăcute, cum am petrecut eu... rătăcind cu ochii pe plaiuri încântă toare iar cu auzul şi cu gândul prin fantasticele regiuni ale basmelor”.

Lacuri
Lacul fără fund (Lacul Vulturilor), lac periglaciar (la 1420 m altitudine în Munţii Siriu, de peste 0,5 ha), lipsit de vegetaţie. Alte lacuri: Lacul Tâlharilor, lac de baraj natural, Lacul Meledic, lângă Mânzăleşti (cu apă dulce pe un masiv de sare), Balta Albă şi Amara, limane fluviale, Gura Siriului, lac antropic (lac de acumulare) de 360 ha, Lacul Odăile în Odăile.

Rezervaţii şi monumente ale naturii
„Vulcanii noroioşi” de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici (la 12 km de Berca), una dintre cele mai interesante rezervaţii mixte (geologică şi botanică) din România (30 ha). Acest fenomen natural spectaculos este rar întâlnit în lume. Turiştii sunt impresionaţi de peisajul ciudat pe care îl formează numeroşii vulcani în miniatură, prin craterele cărora gazele din adâncuri aduc noroi sub forma unei paste fluide de culoare alb-gri sau brun-cenuşie. Această „lavă” vâscoasă provine din dizolvarea marnelor şi argilelor întâlnite în cale de apa antrenată spre suprafaţă de presiunea gazelor. În jurul „vulcanilor” se dezvoltă o vegetaţie care s-a adaptat la salinitatea ridicată de aici. Căile de acces sunt: şoseaua naţională Buzău- Braşov sau cu trenul de la Buzău la Berca. Rezervaţiile Academiei, Mânzăleşti (34 de peşteri, 25-200 m în sare, Peştera 6 fiind cea mai lungă din lume - 1.337 m). „Sarea lui Buzău” în Bădila, rezervaţie geologică şi paleontologică (între localităţile Pârscov şi Bădila, pe valea Buzăului), se referă la mai multe blocuri de calcare, precum şi la un deal cu numeroase izvoare şi eflorescenţe saline. Blocurile conţin faună jurasică, iar prezenţa lor izolată în această zonă a stârnit interesul specialiştilor din domeniu. „Focul Viu” în Slănic, monument al naturii nu departe de comuna Lopătari, unde se poate vedea o flacără de până la 0,5 m înălţându-se în bătaia vântului, un fenomen natural datorat emenenţei continue de gaze din pământ. Rezervaţia naturală Pădurea Găvana în Mânzăleşti (cu mesteacăn alb şi faună diversă: scrumbie, broască ţestoasă de uscat, cameleon). Alte rezervaţii şi monumente ale naturii: Sfinxul din Buştea, Ape minerale în Buştea (1892 - 1939), Malul cu sare în Bisoca, Rezervaţiile naturale de pin negru din Bisoca, Rezervaţia Malul Roşu de la Lopătari, Grunjul (Tuful vulcanic atacitic) în Mânzăleşti, Platoul Carstic Izvorul Sărat în Meledic, Pădurea Frasinu (la 7 km sud de Buzău, lângă şoseaua Bucureşti - Buzău - Focşani), rezervaţie forestieră alcătuită din frasin pufos, Pădurea Spătaru (la 7 km de Buzău şi la 2 km de Pădurea Frasinu), rezervaţie forestieră care face trecerea de la pădurea de frasin la cea de stejar, Rezervaţia forestieră de la Bisoca.

Staţiuni
Sărata Monteoru, staţiune balneoclimaterică (la 18 km de Buzău, la 86 m altitudine), înconjurată de dealuri împădurite şi terase pe care se cultivă viţa de vie, ce se bucură de un climat moderat, vara numărul zilelor însorite fiind mai mare, iar precipitaţiile reduse. Ca instalaţii de tratament dispune de: instalaţii pentru băi calde cu apă minerală, bazine cu apă minerală în aer liber, sală de gimnastică medicală, instalaţii pentru electro şi hidroterapie. Căile de acces sunt rutiere - DN 1B cu deviere 10 km de la popasul turistic Merei, feroviare - gara Buzău. Balta Albă, staţiune balneoclimaterică (la 30 m altitudine), pe malul lacului Balta Albă, (la 20 km de Râmnicu Sărat şi la 56 km de Buzău). Alte staţiuni: Fâşici, staţiune balneoclimaterică la 49 km de Buzău, Siriu Băi (la 508 m altitudine, la 82 km de Buzău).

Vestigii istorice
Sărata Monteoru, vestigii ale culturii Monteoru şi urmele unei aşezări dacice. Dealul Istriţa de la Pietroasele, unde s-a descoperit faimosul tezaur „Cloşca cu puii de aur”, atribuit vizigoţilor lui Atanarik, care în 376 rătăceau pe aceste meleaguri. Alte vestigii istorice: Ruinele casei domneşti Vintilă Vodă, Castrul Roman din Pietroasele, Ruinele mănăstirii Vintilă Vodă (unde a domnit Vlad Vodă Vintilă - 1535), Ruinele castelului Meledic, Aşezămintele rupestre sculptate în pereţi de gresie în Aluniş, Nucu.

Edificii religioase
Biserica episcopiei Buzău, de mari dimensiuni construită în 1507, în timpul domniei lui Radu cel Mare şi reconstruită de Matei Basarab în 1649. Aici se află un muzeu în care se păstrează obiecte de artă vechi. Biserica Mănăstirea Râmnicu Sărat, ridicată în timpul lui Constantin Brâncoveanu (1691-1697). Alexandru Vlahuţă scria că este un „adevărat muzeu” distingându-se prin pictura interioară bine păstrată şi prin ornamentaţia bogată. Biserica Banu în Buzău, înălţată în 1571 în stilul mănăstirilor din nordul Moldovei. Biserica „Sfânta Paraschiva” din Râmnicu Sărat, zidită de Ştefan cel Mare în cinstea unei victorii reputate împotriva ostaşilor lui Radu cel Frumos. Alte edificii religioase: Biserica „Negustori” în Buzău, (1649), construită în stil neoclassic, Mănăstirea Ciolanu în Măgura (1568), Mănăstirea Barbu de la Barbu (1668), Complexul Brâncovenesc Râmnicu Sărat, Mănăstirea Poiana Mărului în Bisoc, Bisericuţa din lemn în Vintilă Vodă (construită din bârnă de stejar, acoperită cu trestie), cu litere chirilice sculptate în crucile din piatră şi o vechime de peste 300 de ani, Mănăstirea Găvana (1707), Biserica Buştea, cu picturi de Tăttărescu (1808).

Edificii culturale
Muzeul etnografic al Văii Slănicului în Mânzăleşti, Muzeul chihlimbarului din Colţi, Muzeul judeţean de istorie din Buzău, Palatul comunal din Buzău, Casa „Vergu Mănăilă“ din Buzău, Muzeul orăşenesc Râmnicu Sărat.

Etnografie
Aceste locuri ale judeţului Buzău păstrează bogate şi variate elemente etnografice, datini străvechi (Gura Teghii), sculpturi de lemn (Lopătari), ţesături şi covoare (Bisoca), instrumente muzicale (Mânzăleşti), festival folcloric (Poiana Nucului- Lopătari).Cauta in Buzau
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Biblioteci
BIBLIOTECA NICOLAE TAUTU
BIBLIOTECA VASILE CARLOVA
Spitale
Maternitatea Buzau
Policlinica Buzau
Spitalul comunal Vintila Voda
Spitalul de boli contagioase
Spitalul de boli cronice
SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE SAPOCA
SPITALUL JUDETEAN BUZAU
Muzee
Muzeul Municipal Ramnicu Sarat
Colecţia muzeală a Mănăstirii Răteşti
Casa Memorială "Vasile Voiculescu"
Colecţia muzeală a Mănăstirii Ortodoxe Ciolanu
Benzinarii
PECO S.A. STATIA NR. 1 BUZAU
PECO S.A. STATIA NR. 12 BUZAU
PECO S.A. STATIA NR. 11 RAMNICU SARAT
PECO S.A. STATIA NR. 3 RAMNICU SARAT
VALCEANA S.N.C.
VIVIAN S.R.L.
S.N.P. PETROM S.A.
Banci
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.-SUCURSALA BUZAU
C.E.C. AGENTIA 2 GARA
C.E.C. AGENTIA 4 UNIRII
C.E.C. AGENTIA AMARU
C.E.C. AGENTIA BALACEANU
C.E.C. AGENTIA BALTA ALBA
C.E.C. AGENTIA BECENI
Lista strazi
cde
fgh
ijk
lmn
opq
rst
uvw

Ghid
Informaţii generale

Aşezare
În partea central-sudică a României, în nordul Câmpiei Române, în sudul curburii Carpaţilor Orientali, între paralele 44044’ şi 45049’ latitudine nordică şi meridianele 26004’şi 27026’ longitudine estică.

Vecini
La vest: Judeţul Prahova, la est: Judeţul Brăila, la nord-est: Judeţul Vrancea, la sud: Judeţul Ialomiţa, la nord: Judeţele Covasna şi Braşov.

Suprafaţă
6.078 km2 (respectiv 2,5% din suprafaţa ţării).

Populaţie
517.000 locuitori.

Oraşe
Buzău, reşedinţă de judeţ, cu 150.000 locuitori, pe malul drept al râului cu acelaşi nume, la 101 m .. citeste mai mult